สถานีดูแลจัดการ
บทสวดยอดนิยม
บทสวดยอดนิยม
ฟีดที่รวบรวมทุกวันของการบรรยาย
ยาซีน อัล-วาเกียห์ อัล-มุลค์
ยาซีน อัล-วาเกียห์ อัล-มุลค์
Surahs จากการดูแลของผู้อ่าน
Surah Al-Kahf
Surah Al-Kahf
ฟัง Surah Alkahf ซ้ำ
Juz Amma
Juz Amma
ฟัง Juz สุดท้ายของคัมภีร์กุรอาน
สถานีผู้อ่าน
Khalifah Taniji
Khalifah Taniji
Murattal
AbdulBaset AbdulSamad
AbdulBaset AbdulSamad
Mujawwad
Abdur-Rahman as-Sudais
Abdur-Rahman as-Sudais
Murattal
Abu Bakr al-Shatri
Abu Bakr al-Shatri
Murattal
Hani ar-Rifai
Hani ar-Rifai
Murattal
Mahmoud Khalil Al-Husary
Mahmoud Khalil Al-Husary
Murattal
AbdulBaset AbdulSamad
AbdulBaset AbdulSamad
Murattal
Mishari Rashid al-`Afasy
Mishari Rashid al-`Afasy
Murattal
Mohamed Siddiq al-Minshawi
Mohamed Siddiq al-Minshawi
Murattal
Sa`ud ash-Shuraym
Sa`ud ash-Shuraym
Murattal
Mahmoud Khalil Al-Husary
Mahmoud Khalil Al-Husary
Muallim