Stacione të kuruara
Recitime popullore
Recitime popullore
Furnizimi i përditshëm i recitimeve
Jasin, El-Vakiah, El-Mulk
Jasin, El-Vakiah, El-Mulk
Suret nga një kurim recituesish
Surja El-Kehf
Surja El-Kehf
Dëgjojeni suren Alkahf në mënyrë të përsëritur
Xhuzi Amma
Xhuzi Amma
Dëgjoni Xhuzin e fundit të Kuranit
Stacione recituese
Khalifah Taniji
Khalifah Taniji
Murattal
AbdulBaset AbdulSamad
AbdulBaset AbdulSamad
Mujawwad
Abdur-Rahman as-Sudais
Abdur-Rahman as-Sudais
Murattal
Abu Bakr al-Shatri
Abu Bakr al-Shatri
Murattal
Hani ar-Rifai
Hani ar-Rifai
Murattal
Mahmoud Khalil Al-Husary
Mahmoud Khalil Al-Husary
Murattal
AbdulBaset AbdulSamad
AbdulBaset AbdulSamad
Murattal
Mishari Rashid al-`Afasy
Mishari Rashid al-`Afasy
Murattal
Mohamed Siddiq al-Minshawi
Mohamed Siddiq al-Minshawi
Murattal
Sa`ud ash-Shuraym
Sa`ud ash-Shuraym
Murattal
Mahmoud Khalil Al-Husary
Mahmoud Khalil Al-Husary
Muallim