089surah
Terjemahan oleh
Abdullah Muhammad Basmeih (Ubah)
Info Surah

١

Demi waktu fajar;
٢
Dan malam yang sepuluh (yang mempunyai kelebihan di sisi Allah);
Notes placeholders