٣٨

Tiap-tiap diri terikat, tidak terlepas daripada (balasan buruk bagi amal jahat) yang dikerjakannya,
Notes placeholders

Maksimumkan pengalaman Quran.com anda!
Mulakan lawatan anda sekarang:

0%