٦٥

Dan juga mereka yang berdoa dengan berkata: Wahai Tuhan kami, sisihkanlah azab neraka Jahannam dari kami, sesungguhnya azab seksanya itu adalah mengertikan
٦٦
Sesungguhnya neraka Jahannam itu tempat penetapan dan tempat tinggal yang amat buruk";
Notes placeholders