٩٩

Kesudahan golongan yang kufur ingkar itu apabila sampai ajal maut kepada salah seorang di antara mereka, berkatalah ia: "Wahai Tuhanku, kembalikanlah daku (hidup semula di dunia) -
Notes placeholders

Maksimumkan pengalaman Quran.com anda!
Mulakan lawatan anda sekarang:

0%