٨١

Dan katakanlah:" Telah datang kebenaran (Islam), dan hilang lenyaplah perkara yang salah (kufur dan syirik); sesungguhnya yang salah itu sememangnya satu perkara yang tetap lenyap".
Notes placeholders

Maksimumkan pengalaman Quran.com anda!
Mulakan lawatan anda sekarang:

0%