٩٩

Dan sembahlah Tuhanmu, sehingga datang kepadamu (perkara yang tetap) yakin.

Nasihat: cuba navigasi denganctrlK

Notes placeholders