Mode

Try the New Website!

Get an early preview and share with us your feedback.

Try the New Website!

Get an early preview and share with us your feedback.

Cele din ceruri şi de pe pământ îl preamăresc pe Dumnezeu. El este Puternicul, Înţeleptul.

— Grigore

O, voi cei ce credeţi! De ce spuneţi ceea ce nu faceţi?

— Grigore

Mare urâciune este pentru Dumnezeu să spuneţi ceea ce nu faceţi!

— Grigore

Dumnezeu îi iubeşte pe cei care luptă pe calea Sa în rânduri strânse de parcă ar fi o zidire turnată în plumb.

— Grigore

Moise spuse poporului său: “O, popor al meu! De ce mă chinuiţi, când ştiţi că eu sunt într-adevăr trimisul lui Dumnezeu la voi?” Atunci când s-au abătut, Dumnezeu a făcut ca inimile lor să se abată. Dumnezeu nu călăuzeşte poporul desfrânat!

— Grigore

Iisus, fiul Mariei, spuse: “O, fii ai lui Israel! Eu sunt, într-adevăr, trimisul lui Dumnezeu la voi ca să întăresc cele în Tora de dinaintea mea şi ca să vă vestesc un trimis ce va veni după mine şi al cărui nume va fi Ahmad.” Şi când acela veni la ei cu dovezi vădite, ei spuseră: “Aceasta este o vrajbă vădită!”

— Grigore

ﭿ

Cine este mai nedrept decât cel care Îl huleşte pe Dumnezeu, când este chemat la Supunere? Dumnezeu nu călăuzeşte poporul nedrept.

— Grigore

Aceştia vor să stingă cu gurile lor lumina lui Dumnezeu, însă Dumnezeu împlineşte Lumina în ciuda tăgăduitorilor.

— Grigore

El este Cel ce l-a trimis pe profetul Său cu călăuzirea Sa, adevărata Lege, ca să o aşeze deasupra tuturor legilor în ciuda închinătorilor la idoli.

— Grigore

O, voi cei ce credeţi! Vă pot arăta un negoţ care să vă mântuiască de o dureroasă osândă?

— Grigore

Credeţi în Dumnezeu şi în trimisul Său! Luptaţi-vă pe calea lui Dumnezeu cu averile şi făpturile voastre. Aceasta va fi bine pentru voi. O, dacă aţi şti!

— Grigore

00:00

00:00

Play this segment

Choose settings

Repeat count

2 times

Pause between

5 seconds

Play this part

Loading

Repeat count

2 times

Pause between

5 seconds