Mode

Алиф, Лом, Мим.

— Alauddin Mansour

Alif. Lam. Mim.

— Tafheem-ul-Quran - Abul Ala Maududi

Рум мағлуб бўлди.

— Alauddin Mansour

The Romans have been defeated

— Tafheem-ul-Quran - Abul Ala Maududi

Жуда яқин жойда. (Лекин) улар (яъни, румликлар) бу мағлубиятларидан сўнг албатта ғалаба қилажаклар.

— Alauddin Mansour

in the neighbouring land;1 but after their defeat they shall gain victory in a few years.

— Tafheem-ul-Quran - Abul Ala Maududi

Бир неча йил ичида. Аввалу-охир барча иш Аллоҳнинг (измида)дир. Ўша кунда мўминлар шодланурлар.

— Alauddin Mansour

All power belongs to Allah both before and after.1 On that day will the believers rejoice

— Tafheem-ul-Quran - Abul Ala Maududi

Аллоҳ (румликларни) ғолиб қилгани сабабли. (Аллоҳ) Ўзи хоҳлаган кишини ғолиб қилур. У қудрат ва раҳм-шафқат Эгасидир. 1

— Alauddin Mansour

at the victory granted by Allah.1 He grants victory to whomsoever He pleases. He is the Most Mighty, the Most Compassionate.

— Tafheem-ul-Quran - Abul Ala Maududi

(Бу) Аллоҳнинг ваъдасидир. Аллоҳ Ўз ваъдасига хилоф қилмас. Лекин кўп одамлар билмаслар.

— Alauddin Mansour

This is Allah's promise and He does not go back on His promise. But most people do not know.

— Tafheem-ul-Quran - Abul Ala Maududi

Улар Охиратдан ғофил-бехабар бўлган ҳолларида фақат ҳаёти дунёнинг зоҳиринигина билурлар.

— Alauddin Mansour

People simply know the outward aspect of the worldly life but are utterly heedless1 of the Hereafter.

— Tafheem-ul-Quran - Abul Ala Maududi

ﭿ

Ахир улар ўзларича Аллоҳ осмонлар ва Ерни ҳамда улар орасидаги бор нарсани фақат ҳақ (қонун) ва белгиланган муддат билан яратганини (демак ўша муддат битгач, дунё тугаб, Охират бошланишини) тафаккур қилиб кўрмадиларми?! Дарҳақиқат, бу одамлардан кўпчилик қайта тирилиб, Парвардигорларига рўбарў бўлишни инкор қилгувчидирлар.

— Alauddin Mansour

Do they not reflect on themselves?1 Allah created the heavens and the earth and whatever lies between them in Truth and for an appointed term.2 Yet many people deny that they will meet their Lord.3

— Tafheem-ul-Quran - Abul Ala Maududi

Ахир улар Ер юзида сайру саёҳат этишиб, ўзларидан аввалги пайғамбарларни ёлғончи қилиб иймонсиз (кетган) кимсаларнинг оқибатлари қандай бўлганини кўрсалар бўлмайдими?! Ўша (ҳалок бўлган кимсалар) булардан (яъни, Макка кофирларидан) кўра кучли-қувватлироқ бўлган ва (ўз) ерларини булар обод қилганидан кўра кўпроқ ҳайдаб (яъни, экинзорларга айлантириб), обод қилган эдилар-ку! Уларга ҳам ўз пайғамбарлари аниқ-равшан ҳужжатлар келтирганларида, (у пайғамбарларни ёлғончи қилишгач, ҳалок бўлдилар). Бас, Аллоҳ уларга зулм қилгувчи бўлмади, лекин улар (Ҳақ йўлига юришдан бош тортишлари билан) ўзларига зулм қилгувчи бўлдилар.

— Alauddin Mansour

Have they not travelled through the earth that they may observe what was the end of their predecessors1 who were far mightier and tilled the land2 and built upon it more than these have ever built?3 And Allah's Messengers came to them with Clear Signs.4 It was not Allah Who wronged them, but it is they who wronged themselves.5

— Tafheem-ul-Quran - Abul Ala Maududi

Сўнгра (Охиратда эса) Аллоҳнинг оятларини ёлғон дейиш ва уларнинг устидан кулиш билан (ўзларига) ёмонлик қилган кимсаларнинг оқибати янада ёмонроқ бўлди.

— Alauddin Mansour

Evil was the end of those evil-doers, for they gave the lie to Allah's Signs and scoffed at them.

— Tafheem-ul-Quran - Abul Ala Maududi

Аллоҳ аввал бошда Ўзи яратиб, сўнгра (Қиёмат Кунида) Ўзи яна қайта яратур. Сўнгра (ҳисоб-китоб қилиниши учун) Унга қайтарилурсизлар.

— Alauddin Mansour

Allah creates in the first instance and will later repeat it.1 Thereafter it is to Him that you shall be sent back.

— Tafheem-ul-Quran - Abul Ala Maududi

00:00

00:00

Play this segment

Choose settings

Repeat count

2 times

Pause between

5 seconds

Play this part

Loading

Repeat count

2 times

Pause between

5 seconds