Mode

Try the New Website!

Get an early preview and share with us your feedback.

Try the New Website!

Get an early preview and share with us your feedback.

Cele din ceruri şi de pe pământ îl preamăresc pe Dumnezeu. El este Puternicul, Înţeleptul.

— Grigore

A Lui este împărăţia cerurilor şi a pământului. El dăruieşte viaţa şi dăruieşte moartea. El asupra tuturor are putere.

— Grigore

El este Întâiul şi Ultimul, Cel din afară şi Cel din lăuntru. El este Atotcunoscător.

— Grigore

El este Cel ce a creat cerurile şi pământul în şase zile, apoi s-a aşezat pe Tron. El ştie ceea ce intră în pământ şi ce iese din el, precum şi ceea ce coboară din cer şi ceea ce urcă la el. Oriunde aţi fi, El este cu voi. Dumnezeu este Văzător a ceea ce făptuiţi,

— Grigore

ﭿ

A Lui este împărăţia cerurilor şi a pământului. Poruncile, la El, se întorc.

— Grigore

El face ca noaptea să străpungă ziua şi ca ziua să străpungă noaptea. El este Cunoscător al lăuntrului inimilor

— Grigore

Credeţi în Dumnezeu şi în trimisul Său! Dăruiţi din ceea ce v-a dat ca urmaşi. Cei dintre voi care au crezut şi au dăruit vor avea o mare răsplată.

— Grigore

De ce nu credeţi în Dumnezeu, când trimisul vă cheamă să credeţi în Domnul vostru? El a încheiat un legământ cu voi, dacă spuneţi adevărul!

— Grigore

El este Cel ce pogoară asupra robului Său semne vădite ca să vă scoată din întunecimi către lumină. Dumnezeu este Blând şi Milostiv cu voi.

— Grigore

ﯿ

Ce aveţi de nu dăruiţi pentru calea lui Dumnezeu, atunci când moştenirea cerurilor şi a pământului este a lui Dumnezeu? Voi nu sunteţi toţi deopotrivă: cel care a dăruit şi a luptat înainte de biruinţă este pe o treaptă mai înaltă decât cei care au dăruit şi au luptat după aceea. Tuturor Dumnezeu le făgăduieşte prea binele. Dumnezeu este Ştiutor a ceea ce făptuiţi.

— Grigore

Cine este cel care dă un frumos împrumut lui Dumnezeu? El îi înapoiează îndoit şi are o răsplată îmbelşugată.

— Grigore

00:00

00:00

Play this segment

Choose settings

Repeat count

2 times

Pause between

5 seconds

Play this part

Loading

Repeat count

2 times

Pause between

5 seconds