Albanian

A nuk e i ti se ç’bëri Zoti yt me Ad-in?

Sherif Ahmeti

A nuk e i ti se ç’bëri Zoti yt me Ad-in?