Indonesian

Tidakkah engkau (Muhammad) memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap (kaum) ‘Ad?

   

Indonesian

(yaitu) penduduk Iram (ibukota kaum ‘Ad) yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi,

      

Indonesian

yang belum pernah dibangun (suatu kota) seperti itu di negeri-negeri lain,

     

Indonesian

dan (terhadap) kaum ¤amud yang memotong batu-batu besar di lembah,

   ﭿ

Indonesian

dan (terhadap) Fir‘aun yang mempunyai pasak-pasak (bangunan yang besar),

    

Indonesian

yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri,

   

Indonesian

lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu,