Mode

Miyayna fiirinaynin sida Deela loo abuuray.

— Mahmud Muhammad Abduh

00:00

00:00

Play this segment

Choose settings

Repeat count

2 times

Pause between

5 seconds

Play this part

Loading

Repeat count

2 times

Pause between

5 seconds