Azerbaijani

And olsun şəhadət verənə və (haqqından) şəhadət verilənə (peyğəmbərlərə və onların ümmətlərinə, yaxud cümə və Ərəfə günlərinə) ki,

Alikhan Musayev

And olsun şahidlik edənə və edilənə!

Diyanet Isleri

Şahitlik edene ve edilene and olsun ki, insanlar öldükten sonra diriltileceklerdir.