Indonesian

Wahai orang yang berkemul (berselimut)!

  

Indonesian

bangunlah, lalu berilah peringatan!

  

Indonesian

dan agungkanlah Tuhanmu,

  

Indonesian

dan bersihkanlah pakaianmu,

  

Indonesian

dan tinggalkanlah segala (perbuatan) yang keji,

   

Indonesian

dan janganlah engkau (Muhammad) memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak.