Mode

Nagsabi sila: "O kapighatian sa atin; tayo dati ay mga tagapagmalabis.

— Dar Al-Salam Center

00:00

00:00

Play this segment

Choose settings

Repeat count

2 times

Pause between

5 seconds

Play this part

Loading

Repeat count

2 times

Pause between

5 seconds