3
[ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ (١٠) ] بەشى سێیەم: ئەوانەی كە پێشەنگ بوونە لە ئیمان هێنان و كردەوەی چاك، وە هەر ئەوانیش پێشەنگن لە چوونە بەهەشت یان بۆ ڕەحمەتی خوای گەورە.