Azerbaijani

Qaf! (Ya Peyğəmbər!) Şanlı Qur’ana and olsun (ki, Məkkə müşrikləri sənə iman gətirmədilər)!

Mahmud Muhammad Abduh

Eebe wuxuu ku dhaartay Quraanka sharafta leh (in dadka la soo bixin).

Alikhan Musayev

Qaf. Şərəfli Qurana and olsun!

Diyanet Isleri

Kaf. Şanlı Kuran'a and olsun.