ﭿ
Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka (yang telah ada). Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi,1 dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana, Indonesian Islamic affairs ministry

Loading...

Loading...

00:00
00:00