Sahih International

Say, [O Muhammad], "If the Most Merciful had a son, then I would be the first of [his] worshippers."

Salomo Keyzer

Zeg: Indien de Barmhartige een zoon had, zou ik de eerste zijn, die hem vereerde.