Dr. Ghali

Now, you are the ones (Literally: these) who have disputed concerning them in the present (Literally: the lowly life, i.e., the life of this world) life; then who will dispute with Allah concerning them on the Day of the Resurrection, or who will be a constant trustee for them?

Albanian

Ja, ju jeni ata që i mbrojtët (gënjeshtarët) në ejtën e kësaj bote, kush do të polemizojë me All-llahun për ditën e gjykimit, apo kush do ti marrë në mbrojtje?

Hasan Efendi Nahi

Ja pra, ju i mbrojtët ata në këtë botë, por kush do t’i mbrojë ata te Perëndia në Ditën e Kijametit ose kush do të bëhet përfaqësues i tyre?

Sherif Ahmeti

Ja, ju jeni ata që i mbrojtët (gënjeshtarët) në ejtën e kësaj bote, kush do të polemizojë me All-llahun për ditën e gjykimit, apo kush do ti marrë në mbrojtje?

Muhammad Hamidullah

Voilà les gens en faveur desquels vous disputez dans la vie présente. Mais qui va disputer pour eux devant Allah au Jour de la Résurrection? Ou bien qui sera leur protecteur?