Mode

ﭿ

maliban sa pagkamatay nating una, at tayo ay hindi mga pagdurusahin?"

— Dar Al-Salam Center

00:00

00:00

Play this segment

Choose settings

Repeat count

2 times

Pause between

5 seconds

Play this part

Loading

Repeat count

2 times

Pause between

5 seconds