Indonesian

Dan sungguh, Yunus benar-benar termasuk salah seorang rasul,

     

Indonesian

(ingatlah) ketika dia lari, ke kapal yang penuh muatan,

    

Indonesian

kemudian dia ikut diundi ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah (dalam undian).

    

Indonesian

Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela.

     

Indonesian

Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berdzikir (bertasbih) kepada Allah,

      

Indonesian

niscaya dia akan tetap tinggal di perut (ikan itu) sampai hari kebangkitan.

    

Indonesian

Kemudian Kami lemparkan dia ke daratan yang tandus, sedang dia dalam keadaan sakit.

     

Indonesian

Kemudian untuk dia Kami tumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu.

      

Indonesian

Dan Kami utus dia kepada seratus ribu (orang) atau lebih,