Dr. Ghali

And indeed We already tempted the ones that were even before them, so indeed Allah definitely knows the ones who (act) sincerely, and indeed Allah definitely knows the liars.

Bosnian

A Mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu.

Albanian

Ne i sprovuam ata që shin para tyre, ashtu që All-llahu gjithqysh do t’i dallojë ata që e thanë të vërtetën do t’i dallojë dhe gënjeshtarët.

Diyanet Isleri

And olsun, biz kendilerinden öncekileri de denemişken, insanlar, "İnandık" deyince, denenmeden bırakılacaklarını mı sanırlar? Allah elbette doğruları ortaya koyacak ve elbette yalancıları da ortaya çıkaracaktır.

Mufti Taqi Usmani

Indeed We have tested those who were before them. So Allah will surely know the ones who are truthful, and He will surely know the liars.

Abdul Haleem

We tested those who went before them: God will certainly mark out which ones are truthful and which are lying.

Hasan Efendi Nahi

E, me të vërtetë, Ne i kemi sjellë në sprovë, ata që kanë qenë para tyre, e Perëndia do të tregojë për ata që thonë të vërtetëen dhe për ata që gënjejnë.

Sherif Ahmeti

Ne i sprovuam ata që shin para tyre, ashtu që All-llahu gjithqysh do t’i dallojë ata që e thanë të vërtetën do t’i dallojë dhe gënjeshtarët.