Norwegian

Trollmennene ble samlet til fastsatt tid og dag.