Mode

Try the New Website!

Get an early preview and share with us your feedback.

Try the New Website!

Get an early preview and share with us your feedback.

(Kaum) 'Ād telah mendustakan para rasul.

— Indonesian Islamic affairs ministry

Ketika saudara mereka Hud berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?

— Indonesian Islamic affairs ministry

Sungguh, aku ini seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu,

— Indonesian Islamic affairs ministry

maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

— Indonesian Islamic affairs ministry

Dan aku tidak minta imbalan kepadamu atas ajakan itu; imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.

— Indonesian Islamic affairs ministry

Apakah kamu mendirikan istana-istana pada setiap tanah yang tinggi untuk kemegahan tanpa ditempati,

— Indonesian Islamic affairs ministry

dan kamu membuat benteng-benteng dengan harapan kamu hidup kekal?

— Indonesian Islamic affairs ministry

Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu lakukan secara kejam dan bengis.

— Indonesian Islamic affairs ministry

Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku,

— Indonesian Islamic affairs ministry

dan tetaplah kamu bertakwa kepada-Nya yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui.

— Indonesian Islamic affairs ministry

ﯿ

Dia (Allah) telah menganugerahkan kepadamu hewan ternak dan anak-anak,

— Indonesian Islamic affairs ministry

00:00

00:00

Play this segment

Choose settings

Repeat count

2 times

Pause between

5 seconds

Play this part

Loading

Repeat count

2 times

Pause between

5 seconds