VERSES
22
PAGES
590-590

Source: Sayyid Abul Ala Maududi - Tafhim al-Qur'an - The Meaning of the Quran

ﭑﭒﭓ

85:9

Copy

ﭿ

Swahili

Ambaye anao ufalme wa mbingu na ardhi; na Mwenyezi Mungu ni shaahidi wa kila kitu.

Sahih International

To whom belongs the dominion of the heavens and the earth. And Allah , over all things, is Witness.

85:10

Copy

Sahih International

Indeed, those who have tortured the believing men and believing women and then have not repented will have the punishment of Hell, and they will have the punishment of the Burning Fire.

Swahili

Hakika walio wafitini Waumini wanaume na Waumini wanawake, kisha hawakutubu, basi watapata adhabu ya Jahannamu na watapata adhabu ya kuungua.

85:11

Copy

Sahih International

Indeed, those who have believed and done righteous deeds will have gardens beneath which rivers flow. That is the great attainment.

Swahili

Hakika walio amini na wakatenda mema watapata Bustani zenye mito ipitayo kati yake. Huko ndiko kufuzu kukubwa.

85:12

Copy

Sahih International

Indeed, the vengeance of your Lord is severe.

Swahili

Hakika kutesa kwa Mola wako Mlezi ni kukali.

85:13

Copy

Sahih International

Indeed, it is He who originates [creation] and repeats.

Swahili

Yeye ndiye anaye anzisha na ndiye anaye rejeza tena,

85:14

Copy

Swahili

Naye ni Mwenye kusamehe, Mwenye mapenzi,

Sahih International

And He is the Forgiving, the Affectionate,

85:15

Copy

Swahili

Mwenye Kiti cha Enzi, Mtukufu,

Sahih International

Honorable Owner of the Throne,

85:16

Copy

Sahih International

Effecter of what He intends.

Swahili

Atendaye ayatakayo.

85:17

Copy

Sahih International

Has there reached you the story of the soldiers -

Swahili

Je! Zimekuwasilia khabari za majeshi?

85:18

Copy

Swahili

Ya Firauni na Thamudi?

Sahih International

[Those of] Pharaoh and Thamud?

85:19

Copy

Swahili

Lakini walio kufuru wamo katika kukadhibisha.

Sahih International

But they who disbelieve are in [persistent] denial,

85:20

Copy

Swahili

Na Mwenyezi Mungu nyuma yao amewazunguka.

Sahih International

While Allah encompasses them from behind.

85:21

Copy

Swahili

Bali hii ni Qur'ani tukufu

Sahih International

But this is an honored Qur'an

85:22

Copy

Sahih International

[Inscribed] in a Preserved Slate.

Swahili

Katika Ubao Ulio Hifadhiwa.