logo

THE NOBLE QUR'AN

1-20 OF 3046 SEARCH RESULTS FOR: that is easy for Me

    ﯿ     

Ali Muhsin Al-Barwani

akacheka. Basi tukambashiria (kuzaliwa) Is-haq, na baada ya Is-haq Yaaqub.

Albanian

në këmbë dhe qeshi, e Ne e përgëzuam atë me Is-hakun, e pas Is-hakut Jakubin.

Maranao

piyanothol Ami ron (a ipmbawata iyan) so Is´haq, go sii ko oriyan o Is´haq; so Yaqob.

Sherif Ahmeti

në këmbë dhe qeshi, e Ne e përgëzuam atë me Is-hakun, e pas Is-hakut Jakubin.

Hasan Efendi Nahi

aty dhe qeshi, dhe Na e gëzuam atë me Is’hakun, e pos Is’ahkut, me Jakubin.

        

Ali Muhsin Al-Barwani

Na wakumbuke waja wetu, Ibrahim na Is-haqa na Yaa'qubu walio kuwa na nguvu na busara.

Albanian

Përkujto robërit tanë Ibrahimin, Is-hakun, Jakubin që ishin të fortë në zbatimin e detyrave dhe largpamës

Maranao

aloyang ka so manga oripn Ami a so Ibrahim, go so Is´haq, go so Ya´qob, a manga babagr go manga ala i

Sherif Ahmeti

Përkujto robërit tanë Ibrahimin, Is-hakun, Jakubin që ishin të fortë në zbatimin e detyrave dhe largpamës

             

Ali Muhsin Al-Barwani

Mwenyezi Mungu aliye nipa juu ya uzee wangu Ismail na Is-haq. Hakika Mola wangu Mlezi ni Mwenye kusikia maombi

Albanian

All-llahut, i cili në pleqëri më fali mua Ismailin dhe Is-hakun! Vërtet, Zoi im dëgjon dhe i përgjigjet lutjes

Maranao

inibgay Niyan rakn sii ko kiyaloks akn so Ismail go so Is´haq: Mataan! a so Kadnan ko i titho a Pphakan´g ko

Elmalili Hamdi Yazir

Allah'a hamd olsun. Süphesiz ki Rabbim duami çok iyi isitir.

Sherif Ahmeti

All-llahut, i cili në pleqëri më fali mua Ismailin dhe Is-hakun! Vërtet, Zoi im dëgjon dhe i përgjigjet lutjes

Hasan Efendi Nahi

pleqëri më dhuroi Ismailin dhe Is’hakun; Zoti im, me të vërtetë, është pranues i lutjeve.

        

Ali Muhsin Al-Barwani

Naye tukampa Is-haq, na Yaaqub kuwa ni ziada. Na wote tukawajaalia wawe watu wema.

Albanian

Dhe ia falën atij Is-hakun, e si dhuratë edhe Jakubin. Dhe që të gjithë i bëmë të mirë (pejgamberë).

Maranao

Na inibgay Ami ron so Is´haq; go so Ya´qob a inioman. Na oman I isa kiran na biyaloy Ami a manga bilangataw

Sherif Ahmeti

Dhe ia falën atij Is-hakun, e si dhuratë edhe Jakubin. Dhe që të gjithë i bëmë të mirë (pejgamberë).

                         

Ali Muhsin Al-Barwani

yake. Na tulimpelekea wahyi Ibrahim na Ismail na Is-haka na Yaakub na wajukuu zake, na Isa na Ayub na

Albanian

Ne të frymëzuam ty me shpallje sikurse e patëm frymëzuar Nuhun dhe pejgamberët pas tij; e patëm frymëzuar

Maranao

Go inilahaman Ami so Ibrahim, go so Ismail, go so Is´haq, go so Ya´qob, go so mbawataan iyan, go so Eysa

Sherif Ahmeti

Ne të frymëzuam ty me shpallje sikurse e patëm frymëzuar Nuhun dhe pejgamberët pas tij; e patëm frymëzuar

ﭿ     

Ali Muhsin Al-Barwani

Na tukambashiria kuzaliwa Is-haqa, naye ni Nabii miongoni mwa watu wema.

Albanian

Dhe Ne e gëzuam atë me (një djalë tjetër) Is-hakun, pejgamber prej të mirëve.

Maranao

Na piyanothol Ami ron (a ipmbawata iyan) so Is´haq a nabi, - a pd ko manga bilangataw.

Sherif Ahmeti

Dhe Ne e gëzuam atë me (një djalë tjetër) Is-hakun, pejgamber prej të mirëve.

Hasan Efendi Nahi

dhe Ne e kemi sihariquar atë me Is’hakun, pejgamber prej njerëzve të mirë,

                          

Ali Muhsin Al-Barwani

Na nimefuata mila ya baba zangu, Ibrahim, na Is-haq, na Yaa'qub. Hatuna haki ya kumshirikisha Mwenyezi

Albanian

Unë ndoqa fenë e prindërve të mij: Ibrahimit, Is-hakut, Jakubit. Neve nuk na takoi t’i përshkruajmë kurrë

Maranao

ko so okit o manga loks akn, a so Ibrahim ago so Is´haq, go so Ya´qob; di rkami patot oba ami rimbangn

Sherif Ahmeti

Unë ndoqa fenë e prindërve të mij: Ibrahimit, Is-hakut, Jakubit. Neve nuk na takoi t’i përshkruajmë kurrë

          

Ali Muhsin Al-Barwani

Na tukambarikia yeye na Is-haqa. Na miongoni mwa dhuriya zao walitokea wema na wenye kudhulumu nafsi

Albanian

Dhe Ne i dhuruan bekim atij dhe Is-hakut e prej pasardhësve të atyre dyve do të kenë punëmirë e të ndershëm

Maranao

Na piyakandaklan Ami sa mapiya skaniyan ago so Is´haq: Na so sabaad ko manga mori ran a taw na phipiyapiya

Sherif Ahmeti

Dhe Ne i dhuruan bekim atij dhe Is-hakut e prej pasardhësve të atyre dyve do të kenë punëmirë e të ndershëm

            ﯿ  

Ali Muhsin Al-Barwani

kuwa wakiyaabudu badala ya Mwenyezi Mungu, tulimpa Is-haq na Yaaqub, na kila mmoja tukamfanya Nabii.

Albanian

çka adhuronin ata pos All-llahut, Ne i dhuruam atij Is-hakun dhe Jakubin dhe që të dy i bëmë pejgamberë

Maranao

pzimbaan iran a salakaw ko Allah, na inibgay Ami ron so Is´haq go so Ya´qob; na oman i isa kiran na biyaloy

Sherif Ahmeti

çka adhuronin ata pos All-llahut, Ne i dhuruam atij Is-hakun dhe Jakubin dhe që të dy i bëmë pejgamberë

                              

Ali Muhsin Al-Barwani

Au mnasema kuwa Ibrahim na Ismail na Is-hak na Yaakub na wajukuu zao walikuwa Mayahudi au Wakristo? Sema:

Albanian

A pretendoni se Ibrahimi, Ismaili, Is-haku, Jakubi dhe pasardhësit kanë qenë jehudi ose të krishterë

Maranao

tharoa a: Mataan! a so Ibrahim, go so Ismail, go so Is´haq, go so Ya´qob, go so manga moriyataw niyan na

Sherif Ahmeti

A pretendoni se Ibrahimi, Ismaili, Is-haku, Jakubi dhe pasardhësit kanë qenë jehudi ose të krishterë

                         

Ali Muhsin Al-Barwani

alivyo watimizia hapo zamani baba zako Ibrahim na Is-haq. Hakika Mola wako Mlezi ni Mjuzi Mwenye hikima

Albanian

plotësuar atë më parë ndaj prindërve tu, Ibrahimit dhe Is-hakut. Vërtet, Zoti yt është më i dijshmi, më i urti

Maranao

Niyan on ko dowa loks ka gowani a so Ibrahim go so Is´haq. Mataan! a so Kadnan ka na Matao, a Mawngangn

Elmalili Hamdi Yazir

"Ve iste böyle, Rabbin seni seçecek ve sana rüya tabirinden bilgiler ögretecek. Bundan önce atalarin

Sherif Ahmeti

plotësuar atë më parë ndaj prindërve tu, Ibrahimit dhe Is-hakut. Vërtet, Zoti yt është më i dijshmi, më i urti

Hasan Efendi Nahi

më parë ndaj të parëve tu, Ibrahimit dhe Is’hakut. Me të vërtetë Zoti yt është i Plotëdijshëm dhe i Gjithëdijshëm”

              ﭿ       

Ali Muhsin Al-Barwani

Na tukamtunukia (Ibrahim) Is-haq na Yaakub. Kila mmoja wao tulimwongoa. Na Nuhu tulimwongoa kabla. Na

Albanian

Ne atij (Ibrahimit) i falëm Is-hakun dhe Jakubin dhe secilin prej tyre e udhëzuam. Më parë edhe Nuhun

Maranao

Na inibgay Ami ron so Is´haq go so Ya´qob; oman i isa kiran na tiyoro Ami. Go so Noh, na tiyoro Ami ko

Sherif Ahmeti

Ne atij (Ibrahimit) i falëm Is-hakun dhe Jakubin dhe secilin prej tyre e udhëzuam. Më parë edhe Nuhun

                             

Ali Muhsin Al-Barwani

sisi, na aliyo teremshiwa Ibrahim, na Ismail, na Is-haak na Yaakub na wajukuu zao, na aliyo pewa Musa

Albanian

edhe asaj që i është zbritur Ibrahimit, Ismailit, Is-hakut, Jakubit dhe pasardhësve. Edhe asaj që i është

Maranao

rkami go so initoron ko Ibrahim, go so Ismail, go so Is´haq, go so Ya´qob, go so manga mori iran a taw, go

Sherif Ahmeti

edhe asaj që i është zbritur Ibrahimit, Ismailit, Is-hakut, Jakubit dhe pasardhësve. Edhe asaj që i është

                  

Ali Muhsin Al-Barwani

Na tulimtunukia (Ibrahim) Is-haq na Yaa'qub. Na tukajaalia katika dhuriya zake Unabii na Kitabu, na tukampa

Albanian

Dhe Ne i dhuruam atij Is-hakun dhe Jakubin, e në pasardhësit e tij shpallëm pejgamberllëkun dhe librin

Maranao

Na inibgay Ami rkaniyan so Is´haq go so Ya´qob, go inisnggay Ami sii ko manga moriyataw niyan so kananabii

Sherif Ahmeti

Dhe Ne i dhuruam atij Is-hakun dhe Jakubin, e në pasardhësit e tij shpallëm pejgamberllëkun dhe librin

Hasan Efendi Nahi

Librin, e i kemi dhënë atij shpërblimin në këtë botë. Me të vërtetë, ai edhe në jetën tjetër, do të jetë prej

        

Albanian

“A më merrni myzhde kur më ka kapur mua pleqëria? Me çka po më përgëzoni ju?

Bosnian

donosite radosnu vijest sada kad me je starost ophrvala?" – reče on – "čime me radujete?"

Abubakar Mahmoud Gumi

bã ni bushãra ne a kan tsũfa yã shãfe ni? To, da me kuke bã ni bushara?"

Sherif Ahmeti

“A më merrni myzhde kur më ka kapur mua pleqëria? Me çka po më përgëzoni ju?

Hasan Efendi Nahi

më sihariqoni, tani, kur më ka goditur pleqëria? Me çka do të më sihariqoni mua?”

                        

Albanian

mi dhe ëq të bëj vepra të mira që Ti i pëlqen, e me mëshirën tënde më shtie në mesin e robërve Tuaj të

Bosnian

činim dobra djela na zadovoljstvo Tvoje, i uvedi me, milošću Svojom, među dobre robove Svoje!"

Elmalili Hamdi Yazir

verdigin nimete sükretmemi ve hosnut olacagin iyi is yapmami gönlüme getir. Rahmetinle, beni iyi kullarin

Hamza Roberto Piccardo

di esserTi grato per il favore che hai concesso a me, a mio padre e a mia madre e [concedimi] di compiere

Hasan Efendi Nahi

të punojë vepra të mira, me të cilat do të jeshë i kënaqur Ti, dhe më shpie me mëshirën Tënde, në mesin

Sherif Ahmeti

mi dhe ëq të bëj vepra të mira që Ti i pëlqen, e me mëshirën tënde më shtie në mesin e robërve Tuaj të

              

Elmalili Hamdi Yazir

"Dedigin gibidir, (fakat) Rabbin buyurdu ki, bu isi yapmak bana kolaydir. Nitekim bundan önce seni yarattim

Mufti Taqi Usmani

He said, “So it is; your Lord said ‘it is easy for Me, and I did create you before, when you were nothing

Dr. Mustafa Khattab, The Clear Quran

replied, “So will it be! Your Lord says, ‘It is easy for Me, just as I created you before, when you were

Abdul Haleem

He said, ‘This is what your Lord has said: “It is easy for Me: I created you, though you were nothing before

Yusuf Ali

said: "So (it will be) thy Lord saith, 'that is easy for Me: I did indeed create thee before, when thou

Shakir

He said: So shall it be, your Lord says: It is easy to Me, and indeed I created you before, when you

Sahih International

said, "Thus [it will be]; your Lord says, 'It is easy for Me, for I created you before, while you were

Pickthall

He said: So (it will be). Thy Lord saith: It is easy for Me, even as I created thee before, when thou

Muhsin Khan

He said: "So (it will be). Your Lord says; It is easy for Me. Certainly I have created you before, when

Sayyid Abul Ala Maududi

answered: "So shall it be." Your Lord says: "It is easy for Me," and then added: "For beyond doubt, I

Hamza Roberto Piccardo

Il tuo Signore ha detto: "Ciò è facile per me: già una volta ti ho creato quando non esistevi"”

                           

Ali Muhsin Al-Barwani

wako na Mungu wa baba zako, Ibrahim na Ismail na Is- hak, Mungu Mmoja tu, na sisi tunasilimu kwake.

Maranao

manga loks ka, - a so Ibrahim, go so Ismail, go so Is´haq, - a tohan a Isaysa: Go skami na Ron kami mbabayorantang

Hamza Roberto Piccardo

egli disse ai suoi figli: “Chi adorerete dopo di me?”. Risposero: “Adoreremo la tua divinità, la divinità

               

Elmalili Hamdi Yazir

Hem, bu önceden (ezelde) kararlastirilmis bir istir." dedi.

Abdul Haleem

and he said, ‘This is what your Lord said: “It is easy for Me- We shall make him a sign to all people,

Pickthall

He said: So (it will be). Thy Lord saith: It is easy for Me. And (it will be) that We may make of him

Dr. Mustafa Khattab, The Clear Quran

replied, “So will it be! Your Lord says, ‘It is easy for Me. And so will We make him a sign for humanity

Mufti Taqi Usmani

He said, “So it is; your Lord said, ‘It is easy for Me, and (We will do this) so that We make it a sign

Muhsin Khan

said: "So (it will be), your Lord said: 'That is easy for Me (Allah): And (We wish) to appoint him as

Yusuf Ali

said: "So (it will be): Thy Lord saith, 'that is easy for Me: and (We wish) to appoint him as a Sign unto

Shakir

He said: Even so; your Lord says: It is easy to Me: and that We may make him a sign to men and a mercy

Sahih International

said, "Thus [it will be]; your Lord says, 'It is easy for Me, and We will make him a sign to the people

Sayyid Abul Ala Maududi

said: "Thus shall it be. Your Lord says: 'It is easy for Me; and We shall do so in order to make him

Hamza Roberto Piccardo

Il tuo Signore ha detto: "Ciò è facile per Me... Faremo di lui un segno per le genti e una misericordia

        

Albanian

“Zoti im, prse më ngrite të verbër, kur unë isha me sy?”

Bosnian

"Gospodaru moj" – reći će – "zašto si me slijepa oživio kada sam vid imao?"

Abubakar Mahmoud Gumi

Ya ce: "Ya Ubangiji! Don me Ka tãyar da ni makãho alhãli kuwa nã kasance mai gani?"

Sherif Ahmeti

“Zoti im, prse më ngrite të verbër, kur unë isha me sy?”

Hasan Efendi Nahi

“O Zoti im, përse më ringjalle të verbër, kur unë, me të vërtetë, kam pasur të pamurit më parë?”