logo

THE NOBLE QUR'AN

1-20 OF 310 SEARCH RESULTS FOR: love

                                           ﭿ     

Romanian

mână, vă vor fi vrăjmaşi, vă vor ocărî şi vă vor lovi şi s-ar bucura dacă aţi tăgădui.

Mufti Taqi Usmani

enemies and your enemies for friends, expressing love with them, while they have rejected the Truth that

Shakir

and your enemy for friends: would you offer them love while they deny what has come to you of the truth

Yusuf Ali

as friends (or protectors),- offering them (your) love, even though they have rejected the Truth that has

                 

Knut Bernström

SKE lov och pris, som allt det som himlarna rymmer och det som jorden bär tillhör; Han skall lovas och

Norwegian

Gud være lovet, Ham som alt i himlene og på jord tilhører! Ham være lovet, også i det hinsidige! Han

                     

Knut Bernström

rymmer; ja, ingenting finns som inte sjunger Hans lov. Men ni förstår inte innebörden av deras lovsång

Salomo Keyzer

De zeven hemelen loven hem, en de aarde en alles wat daarin is: er bestaat geen ding dat niet zijn lof

    

Knut Bernström

Vad han lovar er är orimligheter!

Norwegian

Fullstendig forfeilet er det dere blir lovet!

    

Knut Bernström

Lov och pris tillkommer Gud, världarnas Herre,

Norwegian

Lovet være Gud, all verdens Herre,

                    

Knut Bernström

Ha därför tålamod med deras lögner, och lova och prisa din Herre före solens uppgång och före dess nedgång

Norwegian

tålmod det de sier, og lov og pris Herren før solens oppgang og dens nedgang. Lov og pris Ham i nattetimene

    

Knut Bernström

Lova och prisa Gud, världarnas Herre!

Norwegian

Lovet være Gud, all verdens Herre!

     

Knut Bernström

Detta är vad som lovas er till Räkenskapens dag

Norwegian

«Dette er det dere ble lovet til regnskapets dag!

          

Knut Bernström

Gud har lovat dem som tror och lever rättskaffens förlåtelse [för deras synder] och en rik belöning.

Norwegian

Gud har lovet dem som tror og lever rettskaffent, at de skal få tilgivelse og en stor lønn.

            

Knut Bernström

Det är samma sak som vi och våra fäder blivit lovade förr, men det är bara sagor från förfädernas tid

Norwegian

Vi og våre fedre er blitt lovet dette før. Dette er intet annet enn fabler fra gammel tid.»

           ﭿ 

Knut Bernström

SÄG: "Gud ske lov och pris! [Hans] fred över dem som Han har utvalt bland Sina tjänare!" Är inte Gud

Norwegian

Si: «Lovet være Gud, og fred over Hans tjenere som Han har utvalgt. Hva er å foretrekke, Gud, eller det

           

Knut Bernström

Och säg: "Gud ske lov och pris! Han skall visa er Sina tecken så att ni kommer att känna igen dem." Och

Norwegian

Og si: «Gud skje lov og pris!» Han vil vise dere Sine jærtegn, og dere vil erkjenne dem. Gud er ikke

               

Knut Bernström

som ni ger åt andra och det som ni [högtidligen] lovar att ge. Och de orättfärdiga [som inte bistår de

Norwegian

Alt dere gir bort eller lover bort, Gud vet det. De urettferdige har ingen hjelpere.

           

Knut Bernström

GUD SKE lov och pris, som har uppenbarat denna Skrift för Sin tjänare och som inte har låtit dess mening

Norwegian

Lovet være Gud, som åpenbarte skriften for sin tjener, som ikke har gjort den skjev og forvridd, men

           

Knut Bernström

[det är] Edens lustgårdar, som den Nåderike har lovat Sina tjänare [och vars salighet] övergår allt vad

Norwegian

i Edens haver, som den Barmhjertige har lovet Sine tjenere i det skjulte. Hans løfte oppfylles.

           

Knut Bernström

och de skall säga: "Vi lovar och prisar Gud som har befriat oss från all sorg! Helt visst förlåter Vår

Norwegian

Og de vil si: «Gud være lovet, som har fjernet all sorg fra oss! Herren er i sannhet tilgivende, full

         

Knut Bernström

Lovar han er inte att ni efter att ha dött och förvandlats till mull och torra ben skall uppstå [till

Norwegian

Er det ikke så at han lover dere at dere skal bringes frem, etter at dere er døde og er blitt jord og

       

Knut Bernström

väcker deras förhoppningar; men det som Djävulen lovar dem är bara bedrägliga illusioner.

Norwegian

Han lover dem godt og fyller dem med begjær, men Satans løfter er bare narrespill.

 ﭿ       

Knut Bernström

ALLT LOV och pris tillkommer Gud, himlarnas Herre, jordens Herre och Herren över alla världar!

Norwegian

Lov og pris hører Gud til, himlenes Herre og jordens Herre, all verdens Herre!

      ﯿ      

Knut Bernström

att] Gud är Den som är Sig själv nog, Den som allt lov och pris tillkommer.

Abdul Haleem

God does not love the conceited, the boastful, those who are miserly, and who tell other people to be