Albanian

E, për atë që i pat frikë paraqitjes para Zotit të vet, janë dyXhennete.