Turkish

(4-5-6) O gecede her hikmetli is tarafimizdan bir emirle ayrilir. Gerçekten biz Rabbin tarafindan bir rahmet olarak peygamberler göndeririz. Süphesiz ki O, herseyi isitir ve bilir.

Abul Ala Maududi(With tafsir)

(44:4) (We revealed it on the Night) wherein every matter is wisely determined2