Turkish

(2-3) Apaçik kitaba andolsun ki biz onu iyice anlayasiniz diye Arapça bir Kur'an yaptik.

Abul Ala Maududi(With tafsir)

(43:3) verily We have made it an Arabic Qur'an that you may understand.1