Norwegian

Det er slike som sier: «Vi tror på Gud og dommens dag,» men de er ikke troende.