Ali Muhsin Al-Barwani

Hakika wale walio kufuru ni sawa kwao ukiwaonya au usiwaonye, hawaamini.