Czech

Však věru je lhostejno pro nevěřící, zda napomínáš je, či nikoliv - stejně neuvěří!