Romanian

Noi am făcut aceasta drept învăţătură celor de faţă şi celor de după ei şi drept predică celor temători.