Czech

A učinili jsme je trestem výstražným pro ty, kteří žili předtím i potom, i varováním pro bohabojné.