Turkish

Hani bir zamanlar sizden mîsak (saglam bir söz) almistik, Tur'u üstünüze kaldirip demistik ki; size verdigimiz kitaba kuvvetle tutunun ve içindekilerden gafil olmayin, gerek ki, korunursunuz.