Norwegian

De vantro, for dem er det likegyldig om du advarer dem eller ikke. De vil ikke tro.