Ali Muhsin Al-Barwani

Kisha tukakufufueni baada ya kufa kwenu, ili mpate kushukuru.