Knut Bernström

Men Vi återgav er livet, sedan ni varit [som] döda, så att ni [borde ha] känt tacksamhet.