Mahmud Muhammad Abduh

markaasaan idin soo bixinay geeridiinii ka dib si aad u mahadisaan.