Norwegian

Derpå kalte Vi dere tilbake til livet, etter at dere var døde, så dere måtte vise takknemlighet.