Czech

Potom jsme vás po smrti vaší opět vzkřísili doufajíce, že snad budete vděční.