Sherif Ahmeti

Pastaj, që të jeni mirënjohës pas vdekjes suaj juve ju ngjallëm.