Hasan Efendi Nahi

Pastaj, pas vdekjes suaj, Na ju ngjallëm juve, që të bëheni falenderues.