Turkish

Hani bir zamanlar "Ey Musa biz Allah'i açikça görmedikçe senin sözünle asla inanmayacagiz." demistiniz de bunun üzerine sizi yildirim çarpmisti ve siz de bakakalmistiniz.