Bosnian

i kada ste uglas rekli: "O Musa, mi ti nećemo vjerovati dok Allaha ne vidimo!" – munja vas je ošinula, vidjeli ste.