Ali Muhsin Al-Barwani

Na tulipo mpa Musa Kitabu na pambanuo ili mpate kuongoka.